Nieuws Actueel

Rijstrook dicht? Zie navigatie

Caroline Spilt 21 mei 2015

Weginspectie rijkswaterstaat navigatie rijstrook groot

Rijkswaterstaat doet een proef waarbij weginspecteurs automobilisten via navigatiesystemen kunnen waarschuwen bij ongelukken en pechgevallen. Dit moet de veiligheid van de inspecteurs en van de weggebruikers vergroten. De proef wordt gehouden op snelwegen in en rond Flevoland.

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat beveiligen met hun bekende gele pick-ups ongevallen en pechgevallen op de snelwegen. Hun voertuigen worden vaak aangereden. De maatregel moet weggebruikers eerder attenderen op afzettingen, aldus Rijkswaterstaat donderdag.

FlisterWeginspecteurs plaatsen hun voertuig diagonaal op een rijstrook of de vluchtstrook om een ongeval of pechgeval te beveiligen. Vervolgens verzenden ze door een druk op een knop via het mobiele telefoonnetwerk locatiegegevens naar het zogenoemde Flister-platform. Dat levert informatie aan navigatiesystemen en verkeers-apps met een abonnement op verkeersinformatie. Ook kan de informatie worden gebruikt door de radio.

VeiligheidRijkswaterstaat hoopt vooral op winst qua veiligheid tijdens de daluren. Bij een ongeluk of pechgeval 's nachts ontstaat vaak geen file die in de verkeersinformatie terecht komt, en zijn de weggebruikers daardoor minder attent op het obstakel op de weg.

ExperimentEr doen tien weginspecteurs mee aan het experiment, dat in eerste instantie drie maanden gaat duren. Het wordt gehouden op (delen van) de A1, A6, A27, N50 en A28. Na drie maanden wordt bekeken of het nieuwe systeem daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de veiligheid. Op basis van die evaluatie beslist Rijkswaterstaat of het langer en ook in andere delen van het land wordt ingezet.