Nieuws Actueel

‘Risico’s crowdfunding wat onderbelicht’

Van onze redactie 10 augustus 2015

Geld ANP

Risico's zijn tot op heden wat onderbelicht, omdat er nog geen grote crowdfundongelukken in de publiciteit zijn gekomen. Maar het gaat om veel geld. Vorig jaar werd er in Nederland 51 miljoen euro opgehaald met crowdfunding, zo berekende de crowdfundingconsultants Douw&Koren. Het ging daarbij om 602 bedrijven, hetgeen neerkwam op 90.000 euro per onderneming. In de eerste helft van dit jaar was dat volgens dezelfde onderzoekers al 49 miljoen, verdeeld over 1.500 projecten. Daar waren ook creatieve bij, zoals films en theater. Daarvoor werd in het eerste half jaar 4,2 miljoen opgehaald en voor maatschappelijke projecten 3 miljoen.

Aantrekkelijke rente Het is de aantrekkelijke rente die veel particulieren doet besluit om hun spaargeld niet naar de bank te brengen, maar te investeren in crowdfundprojecten. Crowdfundmarkt.nl berekende dat het gemiddelde rendement op de crowdfundmarkt 6,5 procent per jaar bedraagt, een fractie minder dan de 6,6 procent die investeren in zonnepanelen opbrengt.

Gokje Crowdfundmarkt.nl baseert zich in die berekening op 121 verstrekte crowdfundleningen. Ter vergelijking: bij aandelen lag het gemiddelde rendement vorig jaar op 6 procent, bij een spaarrekening op 1,1 procent en bij staatsobligaties was de effectieve rente 0,3 procent. Dat maakt dat veel mensen een gokje wagen. Gokje, want een hoog rendement betekent altijd een navenant risico. Dat risico hangt bij crowdfunding vooral af van de wijze waarop het crowdfundingplatform het businessmodel van de geldvragers toetst. Er zijn nogal wat crowdfundingplatforms, Nederland telt er alleen al meer dan dertig. Geldvoorelkaar, CrowdaboutNow, Symbid, Doorgaan.nl zijn de bekendste.

StartupsOok zijn veel Nederlandse startups op het Amerikaanse Kickstarter.com actief. Het ene platform houdt het businessmodel van de geldvrager wel eerst tegen het licht en het andere laat de beoordeling over aan het gezonde verstand van de investeerder, die zijn oordeel dan moet baseren om de door de geldvrager verstrekte documentatie en cijfers.

Moeilijk verhaal Natuurlijk gaat het ook bij crowdfunding niet altijd goed. Gaat de geldvrager failliet, dan is de investeerder zijn geld kwijt. De zorgplicht van het crowdfundingplatform is volgens de huidige wetgeving beperkt. Geleden schade verhalen op het crowdfundplatform wordt een moeilijk verhaal. Wetgeving en toezicht hebben geen gelijke tred gehouden met de onstuimige groei van crowdfunding. Het merendeel van de crowdfundingplatforms heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een ontheffing voor het 'bemiddelen in opvorderbare gelden' en dat is iets anders dan een AFM-vergunning. Bij een ontheffing is er geen sprake van permanent toezicht. Het zegt iets over een toets op de betrouwbaarheid van de bestuurders van het platform en de bedrijfsprocessen die er worden gehanteerd, maar het zegt niets over de risico's die kleven aan de op het platform aangeboden projecten.

KostentransparantieOok wat de kostentransparantie betreft kan er nog wel wat worden verbeterd. Niet alle platforms maken duidelijk welke kosten er worden ingehouden en bij wie. Om een indicatie te geven: Geldvoorelkaar, dat al 61 miljoen binnenhaalde voor 8.000 bedrijven, rekent een eenmalige plaatsingsvergoeding van 350 euro. Verder moet de geldvrager een percentage van 1,25 betalen als het gevraagde bedrag wordt gehaald en 0,95 procent per jaar afstaan over de looptijd van de financiering. Wie via Geldvoorelkaar investeert moet 0,9 procent van zijn investering afstaan aan het platform, welk percentage vanaf 17 augustus verhoogd wordt naar 3 procent.

Lees ook: Crowdfunding is een hype; Twente krijgt eigen crowdfundingplatform

Foto: ANP