Nieuws Actueel

Risicobedrijven houden scherpe rapporten tegen

Van onze redactie 29 juli 2015

Image 5117344

De bedrijven willen de tekst aangepast hebben, omdat ze het niet eens zijn met de bevindingen van de controleurs van de milieudienst DCMR, de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) en de brandweer. De toezichthouders inspecteren jaarlijks bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken op het naleven van de veiligheidsregels. Samenvattingen van hun inspectierapporten worden sinds mei 2014 publiek gemaakt. De maatregel is een voortvloeisel uit het Odfjell-schandaal waarbij de misstanden die de inspectiediensten constateerden jarenlang binnenskamers bleven. Van 60 controles bij risicobedrijven staan de conclusies nu op internet. Volgens milieudienst DCMR komt het 'niet geregeld voor' dat bedrijven bezwaar maken tegen de samenvattingen; de vier lopende bezwaren zijn tot nu toe de enige. Een van de protesterende bedrijven is de biobrandstoffabriek Abengoa, dat de afgelopen jaren in opspraak was vanwege milieuovertredingen en stankklachten. De inspectie was in januari van dit jaar, maar over de conclusies is sindsdien onenigheid: ,,Wij zijn niet tegen het publiek maken van de inspecties,'' reageert Ruud Bijl namens het bedrijf. ,,We willen alleen een aanvulling op de samenvatting, omdat de aangekaarte zaken inmiddels zijn aangepakt.''

Nog langer loopt het geschil tussen Vopak en de inspectiediensten over de terminal Botlek-Zuid. Daar was de controle in oktober 2014, maar het online zetten van de conclusies over de veiligheidsprestaties van dit bedrijf laat op zich wachten. Rotterdams grootste tankopslagbedrijf profileert zich juist als een van de drijvende krachten achter meer openheid rond de risicobedrijven: ,,De tekst van de samenvatting is negatiever dan de inspectie is verlopen,'' reageert Priscilla van Veldhoven van Vopak. ,,Dat willen we graag aangepast zien.'' De andere twee bezwaarmakers zijn niet bekend. Alhoewel de procedures al maanden lopen, is geen van de vier al zo ver dat ze naar de rechter zijn gestapt. Dat kunnen ze uiteindelijk doen als de DCMR hun protesten niet honoreert. ,,We gaan er vanuit dat we er met DCMR uitkomen,'' zegt Vopak-woordvoerster Van Veldhoven.

SP en GroenLinks zijn verontwaardigd: ,,We willen geen nieuw Odfjell,' reageert SP'er Tom Weerdmeester. ,,Omwonenden hebben recht op die informatie. Het college moet de dwarsliggers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Dit soort risicobedrijven staat midden in bewoond gebied. Dat kan alleen goed gaan als er streng gecontroleerd wordt op milieu en veiligheid voor omwonenden en werknemers. Die controles moeten transparant zijn.'' Behalve over het tegenhouden van de publicaties windt Arno Bonte zich er ook over op dat bedrijven meeschrijven aan de publieksversies van de inspectierapporten. "Onacceptabel. Dit heeft veel weg van het onderhandelingstoezicht dat heeft geleid tot het Odfjell-schandaal,'' trekt ook hij net als de SP de vergelijking met de misstanden rond dat tankopslagbedrijf.

De twee politieke partijen hebben schriftelijk vragen gesteld. Bonte en Weerdmeester pleiten voor het snel online zetten van de publieksverslagen, zonder tussenkomst van de bedrijven. ,,De inspecteurs van de toezichthouders zijn deskundig,'' stelt Weerdmeester. ,,Ze zijn er niet om de bedrijven te pesten, maar wel om te waken over onze veiligheid.'' Mochten de bedrijven weerwoord hebben, kunnen die aan de publicaties worden toegevoegd, vindt Bonte. Wat hem betreft krijgen ze daarvoor een 'redelijke termijn' van enkele weken. Publicatie van de samenvatting van een inspectierapport is onafhankelijk van het optreden van de toezichthouders tegen overtredingen van bedrijven. Zo loopt tegen Abengoa nog een zaak vanwege een lekkage.