Nieuws Actueel

Risicomap voor ondernemers

Martijn Vervest 22 juli 2014

Nederlandse ondernemers die zakendoen over de grens, krijgen regelmatig te maken met MVO-risico’s als kinderarbeid, corruptie, dwangarbeid, milieuproblemen, waterschaarste en onveilige arbeidsomstandigheden. Op een interactieve wereldkaart die onlangs is gepubliceerd door MVO Nederland is te zien welke MVO-risico’s ondernemers lopen per land, sector en product. Voor de meldingen van risico’s wordt gebruik gemaakt van 726 openbare bronnen.De wereldkaart is onderdeel van de MVO Risicochecker. MVO Nederland ontwikkelde de tool speciaal voor Nederlandse ondernemers om snel een inschatting te kunnen maken van de MVO-risico’s met als doel om hier goed op in te kunnen spelen.3.900 risico'sEr zijn circa 3.900 internationale MVO-risico’s opgenomen. Het negeren van deze risico’s kan op de lange termijn de reputatie van het bedrijf schaden of een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering. Voor Nederlandse ondernemers die zaken doen met het buitenland is het verstandig om goed voorbereid te werk te gaan.IndiaZo blijkt India niet het makkelijkste land te zijn om te ondernemen, met 109 meldingen van MVO-risico’s. Vooral kinderarbeid wordt veel genoemd (35 meldingen), maar ook dwangarbeid & mensenhandel (13). En in Brazilië zijn er 82 meldingen van MVO-risico’s. Ook daar is sprake van kinderarbeid (19), dwangarbeid en mensenhandel (10) en afname van biodiversiteit en ontbossing (8).RisicoanalyseOndernemers die willen weten wat de MVO-risico’s zijn voor een land, sector en product, kunnen dat checken op de site van MVO. Daar kunnen ze binnen 5 minuten een gratis risicoanalyse uitvoeren en ontvangen ze een rapport met tips om er goed mee om te gaan. De MVO-risicochecker is de meest complete tool om inzicht te krijgen in MVO-risico’s. Sinds de lancering zijn er al 3.900 rapporten uitgedraaid door ondernemers.PlatfomOndernemers die op een goede manier willen omgaan met hun MVO-risico’s kunnen ook ervaringen delen via het platform Grensverleggers en het partnernetwerk van MVO Nederland. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert MVO Nederland een breed internationaal MVO-programma uit, gericht op Nederlandse bedrijven in de sectoren tuinbouw, textiel, leer, stedelijke ontwikkeling en maritiem. De MVO-risicochecker is hier onderdeel van.