Nieuws Actueel

Rotterdam waarschuwt ouders voor zwakke school

Van onze redactie 24 juni 2015

Image 5026317

'Levensverrijkend onderwijs' zou er worden aangeboden op de Rotterdamse basisschool De Verbinding. De school startte in 2012 met negen leerlingen. Inmiddels zijn het er 54, van wie veel leer- of gedragsproblemen hebben. Zij komen bedrogen uit. De inspectie oordeelde in het voorjaar van 2014 vernietigend met de stempel 'zeer zwak'. Leerkrachten konden niet duidelijk de lesstof uitleggen, er was nauwelijks hulp voor zorgleerlingen, er bestond geen kwaliteitsplan.De school kreeg een jaar om zich te verbeteren, maar de Inspectie van het Onderwijs verplaatste dat bezoek naar begin juli. Zodoende zal het nieuwe oordeel pas aankomend najaar worden geveld.School niet levensvatbaarDat duurt de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge te lang. Hij heeft de ouders een brief gestuurd waarin hij ze aanraadt nu al een andere school te zoeken. ,,Te laat ingrijpen heeft grote gevolgen. Deze kinderen lopen leerachterstanden op die misschien niet meer in te halen zijn. De school is niet levensvatbaar en daarvan zijn ouders maar voor de helft op de hoogte. Dat kan niet," licht De Jonge zijn brief toe.Het liefst zou hij de school sluiten, maar daar is de gemeente niet toe bevoegd. In Nederland mag iedereen een school starten, zolang binnen 5 jaar een minimum aantal leerlingen wordt behaald en de inspectie tijdens onderzoeken positief oordeelt. Dat oordeel kan jaren op zich laten wachten. De Jonge staat vrijwel met lege handen. ,,Het is onwenselijk dat er geen eerdere mogelijkheid is om in te grijpen," zegt hij. ,,De gevolgen van slecht onderwijs zijn altijd pas goed zichtbaar na een aantal jaren en dan is het voor de leerlingen te laat."

Ook de inspectie heeft weinig bewegingsruimte om iets te doen. Een school laten sluiten is bijna onmogelijk. Overal in Nederland kampen wethouders met dit probleem. De Jonges voorganger Leonard Geluk werd een paar jaar geleden nog teruggefloten, nadat hij de ouders van de omstreden Ibn Galdoun-school per brief had gewaarschuwd voor het slechte onderwijs.In 2013 hield de evangelische basisschool Timon in Rotterdam op te bestaan, op aandringen van de gemeente. Pas vorig jaar vielen de evangelische scholen Tanisha in Amsterdam en Talitha in Utrecht om, doordat de overheid voor de eerste keer de betaling afkapte op basis van achterblijvende kwaliteit.Brief is uitzonderlijke stapWethouder De Jonge wil dat niet afwachten. Het versturen van een brief aan de ouders is een uitzonderlijke stap. De wethouder had liever gehad dat schooldirecteur Abdulgadir Jarmohamed de school überhaupt niet was begonnen. Hij richtte namelijk eerder de islamitische basisschool De Dialoog op, die 3 jaar op rij als 'zeer zwak' werd bestempeld. Nadat de gemeente Rotterdam en het ministerie van Onderwijs de geldkraan dichtdraaiden, gaf het schoolbestuur er de brui aan. De vierhonderd leerlingen werden verspreid over andere basisscholen, waar forse leerachterstanden bij ze werden vastgesteld.Jarmohamed begon daarna De Verbinding. Dat mag, maar De Jonge vindt dat er geen plek zou moeten zijn voor 'draaideurbestuurders die vrolijk een nieuwe school stichten terwijl de oude net ter ziele is gegaan als gevolg van gebrek aan kwaliteit'. ,,Vrijheid van onderwijs en vrijheid van stichting is een groot goed, maar dat mag nooit een vrijbrief zijn voor slecht onderwijs."BevrijdingVoor sommige ouders van leerlingen op De Verbinding komt de brief van de wethouder als een bevrijding. ,,Er is ons een droomschool voorgehouden. Er zou vanuit de kracht van het kind worden gedacht, maar alles draait er om negativiteit," zegt een moeder die anoniem wil blijven, omdat ze bang is dat haar kind anders getreiterd wordt door schoolpersoneel. Volgens haar worden kinderen op die school gekleineerd, zeker degenen die juist meer zorg en hulp nodig hebben. En daarvan zijn er veel, zegt zij. ,,Omdat de school dringend nieuwe leerlingen nodig had, zijn veel leerlingen aangenomen die eigenlijk naar het speciaal onderwijs moeten."Een andere moeder zegt: ,,Het systeem dwingt me keuzes voor mijn kind te maken die niet goed voelen. Hij is niet gelukkig op die rotschool, maar andere scholen nemen hem niet aan. De Verbinding weigert het leerlingdossier mee te geven en als ik hem thuishoud, krijg ik een boete van de leerplichtambtenaar."Jarmohamed was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.