Nieuws Actueel

Rotterdamse haven: geen investering zonder vrijstelling

Martijn Vervest 9 juli 2014

Als de belastingvrijstelling voor havenbedrijven komt te vervallen gaat dat ten koste van de investeringen in de Rotterdamse haven. Dat heeft een woordvoerder van de Havenbedrijf Rotterdam woensdag gezegd.Lees ook:Havenbedrijf onder de loepOnderzoek haven verbaast FinanciënHij reageerde daarmee op het aangekondigde onderzoek naar mogelijke ongeoorloofde belastingvoordelen voor havenbedrijven door de Europese Commissie. "In ieder geval mogen de investeringen in de Rotterdamse haven hier op geen enkele manier door in het gedrang komen. Het is uitgesloten dat vennootschapsbelasting in Nederland ingevoerd kan worden voordat de situatie in andere landen ook verandert'', stelt de woordvoerder van de Rotterdamse haven. Invoering van de vennootschapsbelasting kost de Rotterdamse haven 50 miljoen euro.Havenbedrijf Rotterdam heeft eerder gepleit voor een gelijk speelveld voor alle havenbedrijf in Europa. "Iedereen betalen of niemand betalen", aldus de zegsman.