Nieuws Actueel

'Rotterdamse haven in gevaar'

Martijn Vervest 5 juni 2014

Een krimpend achterland bedreigt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Dat concludeert historica Klara Paardenkooper-Süli van de Erasmus Universiteit Rotterdam.Het economische zwaartepunt van Europa verschuift door de toenemende welvaart in bijvoorbeeld Polen, Slowakije en Tsjechië steeds meer naar het oosten, terwijl de containerhandel met Rotterdam volgens de onderzoeker in die landen de afgelopen jaren juist terugloopt.DuitslandIn Duitsland krijgt het sterk met Rotterdam verbonden Ruhrgebied in Noordrijnland-Westfalen bovendien steeds meer concurrentie van het snel industrialiserende Zuid-Duitsland.OnderzoekIn haar promotieonderzoek betoogt Paardenkoper dat het vervoer van zeecontainers van en naar Rotterdam zich vanaf de jaren 90 meer focust op dichterbij gelegen afzetgebieden als Antwerpen en Duisburg en minder op bijvoorbeeld Noord-Italië, Zuid-Duitsland en Oost-Europa.Opkomende marktenEr is een kans dat de distributiecentra die zich in de buurt van Duisburg bevinden naar de opkomende markten in Oost-Europa verhuizen, stelt Paardenkoper. Daarvan zullen dan vooral de Duitse havens profiteren omdat zij momenteel betere verbindingen hebben met het oosten. Havenbedrijf RotterdamHet Havenbedrijf Rotterdam erkent dat markten dichterbij de laatste jaren belangrijker zijn geworden. Volgens een woordvoerder is dat niet perse iets negatiefs; het betekent ook meer economische groei en werkgelegenheid in de regio. De zegsman wijst erop dat er in Nederland en net over de grens in Duitsland ook nog steeds grote distributiecentra worden bijgebouwd.VerbeteringIn Rotterdam wordt wel gewerkt aan het verbeteren van de verbindingen met andere delen van Europa. Zo is het Havenbedrijf bezig om de frequentie van het aantal goederentreinen naar Polen, Oostenrijk en Zuid-Duitsland op te voeren.