Nieuws Actueel

Rotterdamse ingenieurs naar Nepal voor wederopbouw

Van onze redactie 3 juni 2015

Image 4970214

"Vaak zie je dat vluchtelingenkampen permanente wijken worden, die niet altijd op de beste plekken staan,'' vertelt Bert Smolders, leider van de missie. "Drooggevallen rivierbeddingen bijvoorbeeld. Dat is vragen om nieuwe rampen, want dat zijn de eerste plekken die overstromen.''In enkele weken schrijven de ingenieurs stadsplannen, waarbij de Verenigde Naties erop toeziet dat ze daadwerkelijk worden uitgevoerd.Zo hebben ze dat gedaan in Haïti na de aardbeving en ook bij de door een orkaan verwoeste Filippijnse stad Tacloban. Vrijdag reisde een team van zeven 'Arcadianen' af naar Myanmar, het voormalige Birma. Nepal is de daaropvolgende missie. "We doen zo'n tien uitzendingen per jaar.''Het is Arcadis' invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen, legt Smolders uit. "Veel bedrijven maken geld over, wij zetten onze kennis in.''Het uitgezonden personeel wordt doorbetaald door het bedrijf. Arcadis is met de hulp alleen actief in gebieden waar het zelf geen kantoor heeft of waar rampen zijn gebeurd. "Het concurreert niet met ons commerciële werk,'' weet Smolders.Volgens Smolders, die normaliter werkzaam is op het Rotterdamse kantoor met de combinatie van stedenbouw en watermanagement, komt vooral de 'Nederlandse' deskundigheid van bouwen met de natuur van pas: "Zachte waterkeringen, zoals opgespoten stranden en duinen, waarmee we in Nederland veel ervaring hebben opgedaan voldoen beter dan de betonnen zeeweringen zoals ze die in de Filippijnen hebben. Het is ook mooier en dat is bijvoorbeeld voor Tacloban, dat veel inkomsten haalde uit het toerisme, minstens zo belangrijk.''CombinatieDe Arcadis-mensen werken steeds samen met lokale deskundigen. "De combinatie van internationale ervaring en lokale kennis is een vereiste voor goed werk.''