Nieuws Actueel

Ruim 200 Haagse vrouwen leven in gedwongen isolement

Van onze redactie 8 juli 2015

Image 5065951

Onderzoeker Lisanne Drost spreekt van een 'schokkend aantal'. ,,Het aantal van 250 vrouwen is geen maximum. Vanwege de complexiteit van probleem is het zeker niet onmogelijk dat het daadwerkelijke aantal hoger ligt.'' Wat vooral zorgen baart is het 'stelselmatig gebruik van psychisch en lichamelijk geweld, waar ook de kinderen getuigen van (kunnen) zijn'. Het in wetenschappelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken gespecialiseerde Verwey-Jonker Instituut ziet ook enkele kansen om deze verborgen vrouwen hulp te kunnen gaan bieden. ,,Deze vrouwen hebben nauwelijks contact met de buitenwereld, maar gelukkig zijn er wel enkele contactmomenten. Bijvoorbeeld bij de huisarts, het consultatiebureau of op de school van hun kindere,'' aldus onderzoeker Drost. ,,Ze worden ook op die momenten begeleid, maar het is aan de professional om de tekenen op te pikken. Bijvoorbeeld als de vrouw angstig oogt, er kenmerken zijn van huiselijk geweld en als de partner of een familielid altijd het woord voert.'' Lastig is wel dat de professionals zich niet altijd even bewust zijn van deze signalen. Wethouder Karsten Klein (CDA, zorg en welzijn) laat weten zo snel mogelijk met deskundige professionals uit de stad om de tafel te gaan zitten om deze vrouwen beter te kunnen helpen. ,,Ook ik ben geschrokken van dit aantal verborgen vrouwen in Den Haag. De afgelopen jaren hebben we juist goede resultaten geboekt met de hulp aan vrouwen die in een isolement zitten. We wisten dat er een nóg moeilijker bereikbare groep vrouwen was en daarom heb ik het Verwey-Jonker Instituut gevraagd onderzoek te doen naar die groep.''