Nieuws Actueel

Rusland is het meest progressief

Caroline Spilt 12 maart 2015

De jaarlijkse meting voor business diversiteit geeft een stagnering aan. Maar nieuw onderzoek toont aan dat van de tien landen die de lijst aanvoeren op het gebied van vrouwelijke senior business leiders, er zeven Oost Europees zijn. Rusland staat daarbij op de eerste plek. Het Grant Thornton onderzoek geeft aan dat 40 procent van de senior business posities in Rusland worden bezet door vrouwen. Dit is het hoogste percentage van de wereld, en bijna het dubbele van het wereldwijde gemiddelde (22 procent). De volgende vijf landen op de lijst zijn hun buurlanden: Georgia (38 procent), Polen (37 procent), Letland (36 procent), Estland (35 procent) and Litouwen (33 procent).Communistische ideaalFrancesca Lagerberg, wereldwijd verantwoordelijk voor Tax Services bij Grant Thornton zegt: “De dominantie van Oost Europese landen valt te verklaren door een complexe mix van factoren zoals historie, cultuur en demografie. Een bloeiende cultuur van vrouwelijk leiderschap is het overblijfsel van het communistische ideaal van gelijke kansen. Dit heeft ook geleid tot een breed scala van onderwerpen waarop vrouwen afstuderen in de regio. Als gevolg daarvan vinden we vrouwen niet alleen vertegenwoordigd in de meer traditionele sectoren als zorg en toerisme maar ook in de opkomende financiële en technologische dienstverlening.”Onomstotelijk bewijs“Simpele demografische data levert onomstotelijk bewijs hiervoor: Rusland heeft bijvoorbeeld 120 vrouwen voor iedere 100 mannen.”Glazen plafond“Wat kan de rest van de wereld leren van Oost Europa? We kunnen duidelijk constateren uit de resultaten dat er in die regio geen glazen plafond is. Zoals ook benoemd wordt in ons rapport, is verandering nodig om de maatschappelijke opvattingen over de rol van de vrouw aan te passen door vooroordelen op basis van geslacht op te heffen.”Stijging seniorpositiesWereldwijd is het aantal senior posities van vrouwen licht gestegen van 19 procent (2014) naar 22 procent, alhoewel Japan achterblijft met slechts 8 procent gevolgd door Duitsland (14 procent) en India (15 procent). Er zijn ook successen geboekt bijvoorbeeld dat 26 procent van de senior posities in de EU nu bezet is door vrouwen, een hoogterecord. Ook in Frankrijk (33 procent), Zweden (28 procent) en Griekenland (27 procent) gaat het de goede kant op. Het diepterecord is in Latijns Amerika waar het percentage vrouwen in senior posities is gedaald naar 18 procent.Drukkend effectLagerberg vervolgt: “Al tientallen jaren gaat de discussie over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het zakenleven, maar in de praktijk is dit nog niet aan de orde. Los van het morele gedeelte om gelijke kansen voor iedereen te waarborgen, is het zakelijk ook verstandig om een representatieve mix te hebben van mannen en vrouwen op senior management posities. Wanneer een economie slechts de helft van het beschikbare talent inzet, zonder vrouwen op hogere posities, heeft dat een drukkend effect op het groeipotentieel.”Stigmatisering“Dit aspect geeft de echte uitdaging aan voor het bedrijfsleven, de overheid, de samenleving en vrouwen zelf. Het is nodig dat de samenleving zich aanpast aan de veranderende manier van werken en leven. De stigmatiserende manier waarop gekeken wordt naar mannen die thuisblijven om te zorgen voor het gezin, moet veranderen. De overheid kan deze verandering vergemakkelijken door gedeelde ouderzorg te ondersteunen en tevens een systeem om te zetten voor vrouwen om de arbeidsmarkt te laten opbloeien. Dit kan bijvoorbeeld ook door het instellen van een quotum voor vrouwen in raden van bestuur en -commissarissen.”Support vrouwenquotaHet IBR onderzoek van Grant Thornton’s laat zien dat regeringsleiders en bestuurders in toenemende mate vrouwen quota introduceren. Wereldwijd ondersteunt bijna de helft (47 procent) van de senior managers, man of vrouw, om via het instellen van quota meer vrouwen in de besturen van grote genoteerde bedrijven te krijgen, tegen 37 procent in 2013.Forse duwLagerberg: “Steeds meer mensen zien het simpelweg instellen van quota als het beste instrument dat we nu hebben. En dat is niet zo verwonderlijk. Het gaat immers niet vanzelf om meer vrouwen op senior posities en in besturen te krijgen. Het bedrijfsleven en de overheid zoekt verandering vanuit de top – zelfs al vergt dit een forse duw in plaats van een zetje.”Succes“De steun voor quota in Oost Europa blijft wat achter bij het wereldwijde gemiddelde met 30 procent. Het succes in die regio om vrouwen te steunen in hun carrière naar de top, is een les voor de rest van de wereld en benadrukt het belang van culturele veranderingen. Deze blijken uiteindelijk veel belangrijker dan gedwongen ingrepen.”

AanbevelingenHet volledige rapport, 'Women in business: the path to leadership', doet twaalf aanbevelingen voor de maatschappij, de overheid, het bedrijfsleven en vrouwen over het faciliteren van vrouwelijke carrière paden.