Nieuws Actueel

Russen belangrijk voor olie en gas

Rik Nizet 21 juli 2014

Rusland is een belangrijke handelspartner voor Nederland, vooral op het gebied van energie. De import uit Rusland bedroeg vorig jaar 20,6 miljard euro, waarvan het grootste deel (19,3 miljard euro) bestond uit olie en gas. In de eerste 4 maanden van dit jaar importeerde Nederland voor ruim 6,8 miljard euro uit Rusland. Op de lijst van belangrijkste invoerlanden staat Rusland op de zesde plek.

Nederland importeert veel meer goederen uit Rusland dan het exporteert. De waarde van de uitvoer bedroeg in 2013 circa 6,9 miljard euro. In de maanden januari tot en met april van dit jaar werd voor bijna 2,1 miljard euro geëxporteerd naar Rusland. Hoewel het om grote bedragen gaat, komt Rusland in de top 10 van exportlanden niet voor.

ExportgoederenOngeveer de helft van de exportgoederen bestaat uit machines en transportmiddelen, zoals kantoorapparaten, telecomapparatuur en tractors. De agrarische sector (onder meer vee, vlees, groente en fruit) exporteerde vorig jaar voor bijna 1 miljard euro naar Rusland. De export van Nederlandse zuivel vertoonde een opvallende stijging, van 187 miljoen euro in 2012, tot 300 miljoen in 2013.

Vorig jaar waren er in het Nederlandse bedrijfsleven bijna 4000 bedrijven die goederen aan Rusland verkochten. Van die bedrijven is 40 procent een groothandelsonderneming.