Nieuws Actueel

Rutte heeft geen remedie tegen lekken Prinsjesdagstukken

Van onze redactie 11 september 2015

Image 5232457

'Ik doe dit nu vijf jaar en het hoort er blijkbaar bij. Het gebeurt helaas ieder jaar. Het is een onderdeel van de traditie van Prinsjesdag waar ik me ongelooflijk aan erger,' zei Rutte in zijn wekelijkse persconferentie. Hij gaf toe dat lekken 'blijkbaar' gewoon gebeurt. 'Als u een andere methode weet?,' zei hij tegen journalisten.Suggesties om de stukken op vrijdag voor iedereen openbaar te maken, of dat meteen te doen zodra het kabinet een begroting heeft afgerond, wees Rutte van de hand. Dat laatste kan niet omdat ze ook nog voor advies naar de Raad van State moeten en mogelijk daarna nog gewijzigd worden. Het openbaren van de stukken vóór Prinsjesdag is volgens de premier in strijd met de Grondwet.Rutte houdt wel vast aan verzending - onder embargo - van de begrotingsstukken aan de Tweede Kamer op vrijdag. Op die manier kunnen de fractievoorzitters zich goed voorbereiden voor het belangrijkste debat van het jaar, de algemene politieke beschouwingen die de twee dagen na Prinsjesdag worden gehouden.Volgens RTL is de kern van de kabinetsboodschap op Prinsjesdag dat het beter gaat met de economie, maar dat we wel nuchter moeten blijven. Rutte nam dat woord niet in de mond, maar zei wel dat het kabinet deze boodschap al twee, drie jaar verkondigt. Hij waarschuwde voor de risico's die het herstel van de economie kunnen bedreigen: onrust op de Chinese markten en spanningen rond Oekraïne of het Midden-Oosten. Nederland is als open economie erg afhankelijk van de export en van het buitenland.'De economische groei trekt echt aan en we zitten veel meer vooraan in Europa dan een paar jaar geleden. Ik ben blij dat we nu in voorste wagon zitten en opschuiven naar de voorste stoelen, maar het is niet zonder risico's. De trein rijdt door onzeker landschap,' aldus de premier.