Nieuws Actueel

Rutte weigert noodoptie zorgwet in te vullen

Van onze redactie 19 december 2014

Eerder in het Kamerdebat hadden de fractieleiders van de regeringspartijen VVD en PvdA uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om met een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) toch de doelen van de nieuwe zorgwet te halen, mocht die worden weggestemd. Maar Rutte liet het spreken daarover aan de fracties en wilde er zelf niet op ingaan. Hij zei dat hij ervan overtuigd is dat de zorgwet het nu wel gaat redden.

Oppositiepartijen zijn tegen de AMvB. Die beschouwen ze als een list om de lastige Senaat te omzeilen. Staatsrechtelijk is dat onzuiver, vindt de ChristenUnie. Zijn partij heeft principiële bezwaren, mocht het kabinet iets willen regelen via een AMvB, waar geen instemming van het parlement voor nodig is.

De oppositie in de Kamer wil een advies van de landsadvocaat over de AMvB-optie inzien. Rutte zei dat hij adviezen van de landsadvocaat niet kan openbaren als ze onderdeel van de voorbereiding van een eventueel besluit.

D66-leider Alexander Pechtold werd door die weigering extra argwanend. Het dreigement van een AMvB zit D66 ,,absoluut niet lekker'', zei Pechtold. Hij riep Rutte aan het einde van het debat nogmaals dringend op het advies van de landsadvocaat met de Kamer te delen.