Nieuws Actueel

Samenwerking tussen Remondis en Twence biedt zekerheden voor de gemeenten in Twente

Van onze redactie 7 oktober 2015

Twence Mark Mensink

Samenwerking tussen Remondis en Twence biedt zekerheden voor de gemeenten in Twente, die aandeelhouder zijn van Twence. Krawczik zegt dat de hoeveelheid restafval van deze gemeenten afneemt. Import kan volgens hem de restcapaciteit opvullen. De concurrentie daarin zal echter weer toenemen en het tarief is lager dan dat van de Twentse gemeenten. Als Remondis deelneemt in Twence, kan die ervoor zorgen dat het restafval meer uit de regio blijft komen, zeker nu de positie in Oost-Nederland met Dusseldorp versterkt is, aldus Krawczik.In 2010 wilde Remondis ook al een aandeel in Twence. Destijds 31,8 procent, maar toen lagen de eigendomsverhoudingen nog anders. De gedeeltelijke overname van afvalverwerker Twence door het Duitse Remondis had voor de Twentse huishoudens vanaf 2010 een besparing van 3,2 miljoen euro per jaar kunnen betekenen.Het tarief voor het verbranden van afval had in de opvatting van Remondis in 2010 kunnen dalen van 117 naar 97 euro per ton. Daarnaast zou ook de voor de Twentse gemeenten zo belangrijke 'Agenda van Twente' betaald kunnen worden. Remondis spiegelde een rooskleurige toekomst: grensoverschrijdende samenwerking met toegang tot de Duitse markt en minder risico. De gemeenten zouden een meerderheidsbelang in Twence houden van 50,1 procent. De Duitsers wilden destijds 31,8 procent van de aandelen overnemen. Daarna, zo verklaarde Remondis, zou Twence de centrale onderneming van Remondis worden op het gebied van afvalverwerking en energieproductie uit afval in de Euregio. Wel stelde de multinational de eis dat essentiële beslissingen over Twence niet zonder toestemming van Remondis genomen zouden kunnen worden.De basis voor de samenwerking had een langjarige afspraak tussen de Twentse gemeenten en Remondis moeten worden. Daarbij zou uitgegaan worden van jaarlijks 160.000 ton aan te leveren afval. In de huidige situatie halen de gemeenten dat niet meer, mede door de beoogde afname van restafval bij huishoudens. Twence doet niet moeilijk over de geringere hoeveelheid aangeleverd afval, uit de presentatie bleek niet hoe Remondis daarmee zou zijn omgegaan.

Foto: Mark Mensink