Nieuws Actueel

Saxion tekent voor duurzame en veilige textielindustrie

Van onze redactie 5 november 2015

Image 5410653

Door de ramp in de kledingfabriek Rana Plaza in Bangladesh, waardoor in 2013 meer dan duizend mensen hun leven verloren, staat het duurzaam produceren van textiel meer dan ooit op de kaart. Grote uitdagingen Het productieproces in Bangladesh staat voor grote uitdagingen met betrekking tot mens en milieu. Saxion hoopt met het uitwisselen van kennis een bijdrage te kunnen leveren aan een keten waarin op een goede manier wordt samengewerkt, met respect voor alle mensen die erin werkzaam zijn.Onder toeziend oog van Rutte en Schultz van Haegen De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van minister-president Mark Rutte, minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en minister-president Sjeikh Hasina van Bangladesh.