Nieuws Actueel

Schaapskudde adopteren met crowdfunding

Rik Nizet 24 april 2014

Je eigen schaapskudde adopteren, de veiligheid van otters vergroten of het leefgebied van de boomkikker helpen uitbreiden. Vanaf donderdag 24 april kan iedereen online bijdragen aan natuur, bos en landschap via crowdfundingvoornatuur.nl

Crowdfunding VoorNatuur is een initiatief van InnovatieNetwerk in samenwerking met adviesbureau Douw&Koren en de12Landschappen en werkt nauw samen met CrowdAboutNow. InnovatieNetwerk wil via crowdfundingvoornatuur.nl crowdfunding voor natuurprojecten stimuleren om zo bij te dragen aan de bescherming van natuur, bos en landschap.Verliefd bomenlaantjeCrowdfundingvoornatuur.nl gaat van start met een zestal projecten van verschillende organisaties. Utrechts Landschap zoekt naar crowdfunding voor een schaapskudde, voor het redden van de kluut op een vogeleiland en voor het herstel van een eeuwenoud verliefde bomenlaantje.BoomkikkerreservaatLandschapsbeheer Flevoland wil de otter beter beschermen met wildcamera's. Landschap Overijssel wil een boomkikkerreservaat aanleggen voor het behoud van de boomkikker en Natuurmonumenten voert actie voor een ottertunnel bij de Nieuwkoopse Plassen.

FinancieringNatuur in Nederland wordt gefinancierd via een breed palet aan bronnen zoals subsidies, lidmaatschappen, donaties, marktproducten en diensten. De afgelopen jaren is, mede door een ander kabinetsbeleid, veel veranderd op dit gebied. De natuursector oriënteert zich daarom actief op nieuwe mogelijkheden om natuur te blijven financieren. Crowdfunding kan net als in andere sectoren een kansrijke route zijn.

Lokale betrokkenheidCrowdfunding levert meer op dan alleen financiering. Door mensen bij het initiatief te betrekken, bouw je als initiatiefnemer ook aan lokaal draagvlak en actieve betrokkenheid. De natuursector kan hiermee laten zien dat natuur in Nederland leeft onder mensen en zo ook andere financiers overtuigen van de urgentie om blijvend te investeren.