Nieuws Actueel

Schoonmaakbedrijven boos op kabinet

Martijn Vervest 24 juni 2014

Schoonmaakbedrijven vinden dat het kabinet de branche schoffeert met het plan om weer zelf schoonmakers in dienst te nemen. Dat kost de samenleving veel geld en gaat voorbij aan de "stappen voorwaarts" die de branche heeft gemaakt om de situatie van schoonmakers te verbeteren, zegt de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB).Het kabinet wil schoonmakers de komende jaren geleidelijk weer in vaste dienst nemen, vooral om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Op dit moment huurt het Rijk schoonmaakpersoneel in via schoonmaakbedrijven. Die zijn dan ook zeer teleurgesteld en voelen zich miskend.OSB wijst erop dat de schoonmaakbedrijven "de overheid helpt haar sociale doelen te halen", bijvoorbeeld door mensen de Nederlandse taal te leren, op te leiden en zekerheid en structuur te bieden.