Nieuws Actueel

Schuldenaars vaak onvindbaar

Martijn Vervest 11 november 2014

Het aantal mensen dat onvindbaar is voor schuldeisers, is het afgelopen jaar opnieuw sterk gestegen. De afgelopen maand oktober registreerde het Bureau Krediet Registratie (BKR) 72.911 mensen die onvindbaar zijn voor banken en kredietverstrekkers. In januari 2013 ging het nog om 59.207 mensen met de code ‘onbereikbaar’, zo blijkt uit een reportage van het NCRV-programma Altijd Wat.Het gaat om mensen die geregistreerd staan in het Centraal Krediet Informatiesysteem en die niet te bereiken zijn. In de praktijk betekent dit dat de kredietverlener na herhaalde pogingen geen contact met deze mensen heeft kunnen leggen. Volgens het BKR is er een parallel zichtbaar tussen het toenemend aantal schulden en de stijging van mensen met de notering ‘onbereikbaar’.Steeds meer mensen kampen met grotere schulden, terwijl steeds minder schuldenaren terecht komen in een schuldsaneringsprogramma. Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, onderzocht de oorzaken van deze afname. Uit haar onderzoek blijkt dat het gedrag van de schuldenaars zelf het grootste obstakel is."Diepe financiële problemen hebben grote consequenties voor gedrag. Mensen krijgen veel meer een kortetermijnhorizon, gaan leven met de dag en maken dus onverstandige keuzes in hun financiën”, concludeert Jungmann in het programma. Ze pleit ervoor om de situatie van mensen eerst te stabiliseren en te voorkomen dat ze meer schulden maken. Dat kan ervoor zorgen dat ze in een later stadium wel in een schuldsaneringstraject terechtkunnen.