Nieuws Actueel

'Schuldenlast Heiploeg werd te zwaar'

Bram de Vrind 28 januari 2014

De forse schuldenlast is te zwaar geworden voor Heiploeg. Dat constateren de dinsdag door de rechtbank Noord-Nederland aangestelde curatoren van het bedrijf, Pieter Lettinga en Gerard Breuker van Dorhout Advocaten, in een verklaring.De curatoren wijzen op de schuld van Heiploeg aan een bankenconsortium van Rabobank Stad- en Midden Groningen, Rabo Nederland, ABN Amro Bank en Landsbanki. Die hebben in totaal meer dan 130 miljoen euro te vorderen bij het concern. En hoewel er een beroep is aangetekend tegen de boete van de Europese Unie van ruim 27 miljoen euro, moest deze in zijn geheel uiterlijk dinsdag (vandaag) zijn voldaan. In delen of tegen een garantstelling voor het totale bedrag, aldus de curatoren, die er op wijzen dat het beroep geen schorsende werking had.Lettinga en Breuker stellen dat er in december is besloten een koper te zoeken voor Heiploeg Nederland. Na het inzien van de boeken hebben uiteindelijk drie partijen een bod uitgebracht, en met Parlevliet & Van der Plas werd uiteindelijk een ,,eindresultaat uitonderhandeld''. Overigens meldde Heiploeg zelf dat er nog geen definitief akkoord is, maar dat ,,zijn activiteiten zeer waarschijnlijk vandaag nog'' in afgeslankte vorm worden doorgezet. ,,Dat is een detail. Er zijn nog wat kleine dingen die geregeld moeten worden'', aldus curator Breuker desgevraagd.Hij gaf ook aan dat de curatoren gaan afwegen of ze het beroep tegen boete uit Brussel gaan voortzetten. ,,Dat is een kwestie van kosten en baten. Maar op het moment dat er iets uitgekeerd gaat worden zal Brussel zich in de rij moeten aansluiten''. Het bedrag dat Parlevliet & Van der Plas betalen voor de activiteiten van Heiploeg gaan overigens ,,voor het overgrote deel'' naar de banken. Breuker wilde de koopsom niet prijsgeven.