Nieuws Actueel

Schultz wil fietshelm niet verplichten

Van onze redactie 6 februari 2015

Stimuleren Dat zei ze vrijdag in een reactie op een studie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Ze wil wel kijken hoe ze het dragen van fietshelmen kan stimuleren, maar het blijft vrijwillig.

De SWOV heeft op verzoek van het ministerie en de ANWB gekeken hoe het verkeer veiliger kan worden gemaakt. Volgens de onderzoekers zijn impopulaire maatregelen nodig om het aantal doden en gewonden in het verkeer te verminderen. Te denken valt aan onder meer een helmplicht voor kinderen, ouderen en snorfietsers en strengere handhaving van maximumsnelheden.

De studie komt met 18 voorstellen. We moeten hieruit een ,,paar verstandige maatregelen kiezen'', aldus Schultz. Daarbij wordt overwegend gekeken naar provinciale en gemeentewegen. Ze wil vooral de veiligheid voor fietsers verbeteren. Dat kan volgens haar bijvoorbeeld door onveilige plekken aan te pakken en op sommige plekken beter op snelheid van auto's te controleren.

Verkeersdoden Schultz wil dat het aantal verkeersdoden in 2020 naar maximaal 500 is gedaald en het aantal ernstig gewonden naar 10.600. Maar deze doelstelling wordt waarschijnlijk niet gehaald. Daarom wil ze extra maatregelen nemen en heeft ze de SWOV gevraagd om met voorstellen te komen.

Bij de ernstig gewonden in het verkeer zijn fietsers het grootste probleem. Er vallen steeds meer gewonden bij fiets-fiets-ongevallen en eenzijdige fietsongelukken. Volgens de SWOV is een groeiend aantal ouderen betrokken bij dit soort incidenten. Ze zijn meer gaan fietsen en zijn relatief kwetsbaar.

Een technische oplossing is volgens de SWOV een snelheidsassistent in navigatiesystemen. Dit systeem (ISA) helpt bestuurders zich aan de snelheidslimiet te houden. Het veiligheidsinstituut noemt verder als oplossing: een verdubbeling van de controle op alcoholgebruik, het veiliger inrichten van 50- en 80 kilometerwegen en betere fiets- en fietspadverlichting.