Nieuws Actueel

SCP: 'Kleine kloof' tussen bevolkingsgroepen

Van onze redactie 12 december 2014

Maar de tegenstelling tussen etnische groepen wordt door Nederlanders zelf wel als 'het meest urgent' gezien.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat vrijdag is verschenen. De onderzoekers hebben de Nederlanders ingedeeld in 6 groepen. 4 groepen daarvan hebben het prima voor elkaar, 2 groepen een stuk minder. Tot de laatste 2 groepen behoort bijna 30 procent van de Nederlanders. De indeling is gemaakt op basis van opleiding en inkomen, maar ook gezondheid, aantrekkelijkheid, computervaardigheden en leefstijl spelen een rol.

Precariaat De 2 groepen die het minder goed voor elkaar hebben (de 'onzekere werkenden' en 'het precariaat') geven hun leven een 6,1 als cijfer en hebben weinig vertrouwen in andere mensen, zo blijkt uit een enquête die het SCP uitvoerde. Nederlanders die behoren tot de 4 andere groepen geven hun leven tot een 8,1 als cijfer en hebben veel meer vertrouwen in de medemens.

Zachte tweedeling Het SCP spreekt van een 'zachte tweedeling'. "Dat doen we omdat een 'harde' tweedeling zou impliceren dat er 2 groepen lijnrecht tegenover elkaar staan. Terwijl onze bevindingen laten zien dat er niet 2, maar 6 groepen zijn", aldus onderzoeker Jeroen Boelhouwer. Allochtone Nederlanders bevinden zich in bijna alle economische groepen, meldt het SCP.

Urgent Toch blijkt uit het rapport en uit de enquête dat de tegenstelling tussen etnische groepen als urgent wordt gezien. Het is de grootste kloof in de Nederlandse samenleving. Dat komt volgens het SCP door 'botsende waarden, discriminatie en niet ingeloste verwachtingen bij jonge, hoogopgeleide migranten van de tweede generatie'. "Dit is het onderwerp waarover de meest heftige discussies worden gevoerd", concludeert Boelhouwer.