Nieuws Actueel

SCP: ‘Meisjes kiezen vaker voor techniek en meer vrouwen in de top’

Van onze redactie 17 december 2014

Uit onderzoek van het SCP is gebleken dat het aandeel meisjes binnen het middelbare school profiel Natuur en Techniek op de havo is toegenomen van 15 procent in 2007/2008 naar 26 procent 2013/2014. En van 20 procent naar 38 procent op het vwo. Het aandeel vrouwen in natuur en techniekopleidingen op het hbo steeg in diezelfde periode van 14 procent naar 20 procent. Nog steeds kiezen jongens in verhouding vaker voor een technische opleiding of onderwijsrichting.

Vrouwen in de topIn topfuncties in de 100 grootste bedrijven in Nederland is het aandeel vrouwen toegenomen van 10 procent in 2011 naar 15 procent in 2013. Bij de rijksoverheid steeg het aandeel vrouwen onder hogere en topambtenaren van 26 procent in 2010 tot 28 procent in 2014. Het aandeel vrouwelijke hoogleraren is gestegen van 13 procent in 2010 tot 16 procent in 2012.Ondanks deze stijging vindt een meerderheid van de vrouwen en ruim 40 procent van de mannen dat het aandeel vrouwen in de top de komende jaren nog verder moet toenemen.EmancipatiemonitorDe Emancipatiemonitor 2014 geeft de laatste stand van zaken van het emancipatieproces in Nederland. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengen samen de Emancipatiemonitor uit, op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Kijk hier voor meer informatie en cijfers omtrent emancipatie in 2014.

Foto: Thinkstock