Nieuws Actueel

Senaat akkoord met veranderingen in de zorg

Van onze redactie 2 december 2014

Uitgangspunt van de Wlz is dat hulp niet per se in een instelling hoeft te worden gegeven en dat mensen meer te zeggen krijgen over de zorg die ze nodig hebben. De nieuwe wet wordt gezien als het sluitstuk van de hervormingen van het kabinet op het gebied van de zorg en komt in de plaats van de volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).WIz In 2012 maakten bijna 800.000 mensen gebruik van de AWBZ. De Wlz regelt komend jaar voor 280.000 mensen die veel zorg nodig hebben een plekje in een verzorgings- of verpleeghuis. VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en SGP, goed voor een ruime meerderheid in de Senaat, schaarden zich achter deze wet.

Verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid): ,,De Wlz wordt de sluitsteen van de hervorming langdurige zorg genoemd. Dat is het, maar het is ook het begin. Het begin van de vernieuwing en verbetering van de langdurige zorg in Nederland.''

Wens Het kabinet hervormt de langdurige zorg om beter in te kunnen spelen op de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en om de stijgende zorgkosten in de hand te houden.