Nieuws Actueel

Senioren dupe van 'gratis' proefpakketjes

Van onze redactie 2 juni 2015

Image 4966804

Van de ondervraagde senioren heeft 29% wel eens een gratis proefpakketje aangevraagd. De aanvragen vinden voornamelijk plaats via internet (71%). Daarnaast worden de proefpakketten telefonisch (14%), via bonnen in tijdschriften (10%) en via straatverkoop (5%) aangevraagd. Dat na een gratis product ongevraagd een tweede, te betalen product werd toegezonden, heeft 30% van hen ervaren. Het bedrag dat op de bijgevoegde factuur werd vermeld bedroeg gemiddeld 20 euro, uitschieters naar 49 euro kwamen voor. Directeur van de Unie KBO, Manon Vanderkaa, ziet in dat het juist senioren zijn die met deze ongewenste praktijken te maken hebben. ,,De meeste senioren die dergelijke facturen betalen doen dat om verdere problemen te voorkomen. Deze groep mensen is vanuit beleefdheid en onzekerheid eerder geneigd te betalen.'' Er is wettelijk gezien echter geen enkele verplichting om te betalen als zij niet expliciet met betaalde vervolgzendingen akkoord zijn gegaan.Bewustwordingscampagne De Unie KBO is dinsdag de bewustwordingscampagne 'Niet besteld? Geef geen geld!' gestart. Op de website kunnen consumenten hulp krijgen om te beoordelen of zij wel echt ingestemd hebben met betaalde vervolgzendingen en of zij die moeten betalen of niet.