Nieuws Actueel

SER: te vaak oneerlijke concurrentie buitenlandse werknemer

Van onze redactie 19 november 2014

Dat staat in het ontwerpadvies Arbeidsmigratie aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waar de raad woensdag over bericht. Er wordt te vaak misbruik gemaakt van de regels waardoor Nederlandse werknemers te maken krijgen met oneerlijke concurrentie van goedkope buitenlandse krachten. Het actieplan moet daarom maatregelen treffen die gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen.

Ook moet er meer aandacht komen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en moeten de kwalificaties van de migranten beter worden benut. Veel EU-migranten zijn overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen, aldus de raad.