Nieuws Actueel

'Shell, wil je mijn huis kopen?'

Caroline Spilt 19 mei 2015

Bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell en zijn collega's ontvingen dinsdag een emotionele oproep tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering. Een inwoonster van Groningen vroeg de top van het energieconcern haar huis, dat beschadigd raakte door de aardbevingen die volgden op gasboringen, te kopen.

Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die gas wint in de noordelijke provincie. De vrouw stelde dat 250.000 huizen en andere panden beschadigd zijn geraakt en dat de herstelwerkzaamheden dertig jaar zullen duren en 30 miljard euro zullen kosten.

Onverkoopbaar"Koop mijn huis voor een redelijke prijs. Ik heb het vier jaar lang zonder succes geprobeerd. Mijn huis is onverkoopbaar.'' De topman hield de boot echter af en zei niet in te kunnen gaan op haar specifieke geval. "In de loop van dit jaar wordt ook uw situatie behandeld door de NAM.''

AlaskaEerder tijdens de vergadering gaf Shell aan in de zomers van dit jaar en volgend jaar boorwerkzaamheden uit te willen voeren in de Chukchi Zee bij Alaska. Van Beurden toonde zich in zijn nopjes met de recent verkregen toestemming van de Amerikaanse autoriteiten voor de boringen, maar zei tegelijkertijd dat er van enkele instanties nog goedkeuring nodig is. Shell zelf is er, na voorbereidingen in de afgelopen twee jaar, volgens de topman klaar voor. Hij wees onder meer op een succesvolle test met een zogeheten spill-containment system, waarmee eventuele lekkages bestreden kunnen worden.

RampDe vorige boorcampagne van Shell in de regio, in 2012, verliep rampzalig. Milieugroeperingen, waaronder Greenpeace, zouden dan ook het liefst zien dat Shell afziet van boorwerkzaamheden in het poolgebied. In de afgelopen weken hebben zich ongeveer tweehonderd demonstranten verzameld in de haven van Seattle, waar Shell materieel verzamelt.