Nieuws Actueel

‘Slagvaardige regio met Twenteraad’

Van onze redactie 17 april 2015

Fredde Graaf Henk Robben Regio Twente

Deze elementen vormen de kern van het eindrapport 'Samenwerken doen we zelf' dat burgemeester Henk Robben van Wierden namens de stuurgroep ‘Heroriëntatie Twentse samenwerking’ heeft aangeboden aan voorzitter Fred de Graaf van de Regio Twente.

Afgevaardigde uit iedere gemeente

De commissie-Robben stelt voor om het algemeen bestuur van de regio te laten bestaan uit veertien collegeleden. Iedere gemeente levert een wethouder of burgemeester, afhankelijk van de porteuille. Voorzitter wordt de burgemeester van Enschede. „Besluitvorming heeft plaats op basis van one man, one vote”, zegt Robben. „We denken dat dit de slagvaardigheid ten goede komt.” Besluitvorming met financiële gevolgen geschiedt gewogen naar inwonertal.

De Twenteraad bestaat uit alle 346 raadsleden van de veertien gemeenten. Uit de raad wordt een presidium gevormd van veertien vertegenwoordigers van alle gemeenten. De leden van de Twenteraad delen ontwikkelingen in Twente met elkaar en stellen per bestuursperiode met het algemeen bestuur een samenwerkingsagenda op. Het algemeen bestuur voert deze inhoudelijk uit. Ambtelijk wordt samengewerkt in het Twentebedrijf.

Het complete rapport is te lezen op de website van Regio Twente.

Foto: Burgemeester Henk Robben van Wierden overhandigt het eindrapport 'Samenwerken doen we zelf' aan voorzitter Fred de Graaf van Regio Twente.