Nieuws Actueel

Slimme machines voor boer en koe

Dalende melkprijzen, de boycot van Rusland en de schaalvergroting van de landbouw in China. De ontwikkelingen in de wereldeconomie zijn voelbaar bij Trioliet, producent van voertechniek voor de melkveehouderij. Van de totale omzet (68 miljoen euro in 2014) is 85 procent afkomstig uit het buitenland.

Rob Wissink | Foto: Frans Nikkels 17 februari 2016

Robwissinktrioliet1

Trioliet, een bedrijf met 230 medewerkers, kon groeien door onder meer de schaalvergroting in de agrarische sector. Boeren geven hun koeien een uitgekiend rantsoen voor een maximale melkopbrengst. Het voeren gebeurt meer en meer automatisch met machines die in Oldenzaal zijn ontwikkeld. Het laatste technische snufje: een voerrobot. De boer hoeft zelf nog maar twee keer in de week ingrediënten (maïs, gras en bijproducten) aan te vullen. Het systeem mengt, doseert en brengt het voer zelfstandig naar de koeien. ,,De volgende stap is dat de robot ook de ingrediënten uit de voerkuil haalt. Daarmee wordt het proces volledig automatisch,'' voorspelt salesmanager export Mark Kroese.

Backyard farmersTrioliet richt zich op de Aziatische markt, waar China en Rusland grote afnemers zijn van de Oldenzaalse machines. ,,In China zien we de laatste jaren een aanzienlijke schaalvergroting in de landbouw. Nog niet zo lang geleden had je daar vooral backyard farmers met twee of drie koeien in de achtertuin. Nu wordt de stap gezet naar megagrote bedrijven met soms wel 30.000 koeien. De overheid en grote melkfabrieken stimuleren die ontwikkeling, waardoor grote vraag naar onze machines ontstaat. Die vraag blijft toenemen, ook nu de Chinese economie het iets moeilijker heeft."

Russische boycotRusland is een verhaal apart. De overheid daar stelt veel subsidies beschikbaar voor de landbouw, omdat het land zoveel mogelijk zelfvoorzienend wil zijn op het gebied van melkproductie. Maar met zo'n subsidie kunnen boeren alleen Russische machines kopen. Mark: ,,Daarom werken we nu samen met een Russische producent. Wij sturen de technische onderdelen toe, zij doen de assemblage."

,,Enerzijds profiteert Trioliet van de subsidies die Moskou nu op grote schaal verstrekt aan boeren om te investeren in voertechniek. Anderzijds heeft de Russische boycot ook invloed op de melkprijs in Europa. Het gevolg is dat boeren minder voor hun melk krijgen en daardoor minder geneigd zijn om te investeren in nieuwe machines," vertelt Mark. ,,Gelukkig is Trioliet wereldwijd actief en profiteren we van opkomende markten. Onze omzet over vorig jaar is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2014."

Trioliet levert onder meer voermengwagens, laadwerktuigen en doseermachines.

Trioliet.nl