Nieuws Actueel

Sneller succes voor ondernemers

Merlijn Ensing 18 maart 2014

Het kabinet wil vernieuwende ondernemers meer ruimte geven om zonder onnodige belemmeringen te ondernemen. Dat staat in het actieplan Ambitieus Ondernemerschap dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het actieplan bevat meer dan 30 concrete voorstellen die het startende en groeiende ondernemers makkelijker maken om succesvol te ondernemen en snel door te groeien. De maatregelen moeten de ondernemers betere toegang geven tot groeifactoren zoals kapitaal, kennis en de wereldmarkt. Kamp: "We zorgen ervoor dat deze ondernemers in staat zijn om in Nederland en over de grenzen heen nog succesvoller te worden. Daar profiteren we allemaal van.''

Er komt onder meet een speciale gezant van de Nederlandse overheid, die ervoor moet zorgen dat de internationale positie van startende en groeiende bedrijven versterkt wordt. Hij zal ook buitenlandse 'startups' en snelle groeiers werven om naar Nederland te komen. Buitenlandse startups die zich in Nederland willen vestigen worden aangemoedigd door het instellen van een speciaal visum.

Om de toegang tot financiering te bevorderen, worden financieringsvormen beter toegesneden op de wensen van startende en groeiende ondernemers. Zo komt er 75 miljoen euro beschikbaar voor vroege fase financiering.

De VVD reageert positief op het plan van Kamp. Het kabinet komt hiermee volgens de liberalen tegemoet aan voorstellen van VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas.