Nieuws Actueel

'Sociale huurmarkt zit op slot'

Van onze redactie 10 juni 2015

Image 4988805

In 2000 telde Amersfoort 20.434 sociale huurwoningen, veertien jaar later waren dat er 19.568. Het aantal inwoners in de stad steeg echter in die tijd met 26.350. Woningcorporatie De Alliantie heeft 11.921 sociale huurwoningen in Amersfoort. Op dit moment staan er 2453 actieve woningzoekenden op hun wachtlijst met een wachttijd van zes tot acht jaar. Volgens woordvoerder Sonja van Beek zijn er zelden verhuizingen en komen er weinig woningen beschikbaar. ,,Wij erkennen het probleem, ook wij willen graag meer betaalbare sociale huurwoningen. Daarom onderzoeken we andere mogelijkheden, zoals leegstaande kantoorgebouwen en ziekenhuizen ombouwen tot woonruimtes. We hebben de hulp van de gemeente nodig om huurwoningen op goede en betaalbare plekken te bouwen." Deze nijpende situatie zette de Amersfoortse Roos van Leent (26) aan tot actie. Met haar initiatief 'Geef de woningzoekenden in Amersfoort een stem' luidt ze de noodklok over het grote tekort aan sociale huurwoningen in de stad. Ze voert met andere woningzoekenden een campagne op Facebook. Een van de problemen is volgens Van Leent het verkopen van huurwoningen zodra huurders vertrekken. Van Beek: ,,Wij verkopen woningen om voor extra inkomsten te zorgen, zodat we kunnen investeren in nieuwbouw en het verbeteren van sociale huurwoningen. Soms kiezen we voor sloop omdat het te veel geld kost om een gebouw aan te passen. Nieuwbouw voordeliger."ScheefwonersAndere redenen voor het tekort aan sociale huurwoningen zijn volgens Van Leent de toestroom van asielzoekers, scheefwoners, de urgentieregeling en de seniorenwoningen. ,,Er komen tien woningen per week vrij, daarvan is een groot deel voor 50-plussers en 38 procent voor mensen met een urgentie. Bovendien moet de gemeente asielzoekers huisvesten: 139 in 2014 en in de eerste helft van dit jaar 150. Natuurlijk hebben zij recht op een huis, maar wij toch ook?" De Amersfoortse wethouder van wonen, Fleur Imming geeft toe dat het grote tekort aan sociale huurwoningen een probleem is. ,,Het is niet makkelijk op te lossen. Er zijn een heleboel oorzaken. Ik vind het belangrijk dat de wachttijden korter worden en dat het aantal woningen dat verkocht afneemt." Roos van Leent staat al 8 jaar op de wachtlijst voor een sociale huurwoning. Ze heeft inmiddels anti-kraak, in onderhuur en bij haar moeder gewoond. ,,Mijn inkomen is niet voldoende om zonder huursubsidie rond te komen. Gemeente, doe iets! Laat ons niet meer roepen in de woestijn! De sociale huurmarkt in Amersfoort zit op slot."Een goed voorbeeld van de situatie is volgens Van Leent afgelopen april. ,,Er waren 58 sociale huurwoningen te verdelen, elf daarvan werden teruggetrokken, van de overgebleven 47 woningen waren er 28 voor mensen met een urgentie, elf voor mensen met voorrang en zo bleven er acht woningen voor de reguliere woningzoekenden over."