Nieuws Actueel

Sociale werkvoorziening DCW moet voor 3 miljoen bezuinigen

Van onze redactie 24 april 2015

DCW Lars Smook

Hoe en waar er bij de DCW bezuinigd gaat worden is nog niet bekend. Het college van B en W heeft er nog geen handen en voeten aan kunnen geven. Er zullen in elk geval geen ontslagen vallen. Dat laat onverlet dat er fors moet worden bezuinigd: 3 miljoen euro vanaf 2017. Na de zomervakantie besluit het college hoe die bezuiniging wordt ingevuld.

Iroko

Er is bij de DCW de laatste jaren al flink bezuinigd op de ambtelijke kosten, maar dat blijkt niet genoeg. Daarom heeft de gemeente het onderzoeksbureau Iroko gevraagd een analyse van de mogelijke maatregelen te maken. Zo kan het zijn dat een van de oplossingen het sluiten van de kwekerij in Enschede-Noord wordt. Daarnaast heeft Iroko nog tien andere bezuinigingsmaatregelen voorgesteld.

Een verhuizing van de DCW van de Kuipersdijk naar het voormalige pand van de Twentsche Courant Tubantia aan de Getfertsingel (minstens 400.000 euro besparing) behoort daar ook toe. „Zolang er onder de streep maar 3 miljoen euro wordt bespaard”, zegt Femke Koster, manager bij DCW. „Dit kan behalve door kosten te besparen ook door inkomsten te verhogen.”

Partners

Zo hoopt de sociale werkvoorziening nieuwe partners in het bedrijfsleven aan te boren, waar werknemers tegen een beter tarief gedetacheerd kunnen worden. Een voorbeeld is de reeds bestaande partnerschap met het bedrijf Indes, dat tilliften ontwikkelt. Een kleine tien werknemers van de DCW-afdeling assemblage zijn bij Indes gedetacheerd.

In Enschede werken 1.500 mensen bij de DCW. Zo’n 1.000 daarvan zijn gedetacheerd bij andere bedrijven.

Foto: Het pand van de DCW aan de Kuipersdijk in Enschede. (Lars Smook)