Nieuws Actueel

Soest doet proef met vuurwerkvrije zones

Van onze redactie 10 juli 2015

Image 5070721

Behalve in Amersfoort wordt in de omliggende gemeenten nog niet overwogen om het voorbeeld van Soest te volgen. ,,Het staat in Amersfoort na de zomer op de agenda om nader te onderzoeken,'' zegt woordvoerder Iris van Veen van burgemeester Bolsius.De eerste zone in Soest is ingesteld rond de sporthal aan de Smitsweg, waar de afgelopen jaarwisseling veel werd vernield. De tweede rond woon-zorgcentrum Molenhot aan de Dalweg, waar veel ouderen wonen.Het afsteekverbod voor vuurwerk gaat op 29 december om 08.00 uur 's ochtends in en eindigt op 1 januari om middernacht. Dat betekent dus dat er ook op nieuwjaarsdag niets mag worden afgestoken.SteekproefDe keuze op de twee locaties is gevallen mede naar aanleiding van een uitgebreide steekproef onder het inwonerspanel van de gemeente Soest. Van deze grote groep Soesters, die een aantal keren per jaar worden geraadpleegd over een onderwerp, gaf 53 procent aan voorstander te zijn van een vuurwerkvrije zone. Twee op de vijf inwoners heeft vuurwerkoverlast ervaren en tweederde meent dat vuurwerkvrije zones die overlast kunnen verminderen.Genoeg reden om het eens te proberen, meent Soest. De gemeente voelt zich bemoedigd door positieve ervaringen in Barendrecht, Vlaardingen en Geldermalsen.PolitieDe politie heeft de gemeente laten weten, het nut van een verbod niet in te zien. Op basis van het aantal incidenten, schades en overlastmeldingen is er geen reden voor het instellen van zones, meent de politie.Bovendien is er geen extra politiecapaciteit beschikbaar voor de handhaving van een verbod. De gemeente lost dat op door extra uren in te huren voor buitengewone opsporingsambtenaren, voor een bedrag van 5000 euro. Voorlichting over de zones kost nog eens 4000 euro.Naast vuurwerkvrije zones wil Soest inwoners stimuleren om vaker gebruik te maken van de vuurwerktelefoon. Het besluit is nu reeds genomen, zodat er tijd is voor een uitgebreide voorlichtingscampagne.