Nieuws Actueel

Sollicitant niet te vertrouwen

Martijn Vervest 7 juli 2014

Bij pre-employment screeningen blijkt dat bij 1 op de 8 sollicitanten vraagtekens gezet worden bij de integriteit. "Daarom blijft naast de VOG een pre-employment screening wenselijk om risico’s op niet integer en ongewenst gedrag binnen organisaties te beperken", zegt onderzoeksbureau Screenen.com. De dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft haar jaarcijfers over 2013 gepresenteerd en daaruit komt naar voren dat er in 2013 733.156 VOG-aanvragen werden ingediend. In 4.141 van de gevallen werd de VOG geweigerd. AanvraagAls iemand met justitiële antecedenten een VOG aanvraagt, wil dit niet zeggen dat de aanvraag automatisch wordt geweigerd. Justitie bepaalt immers altijd of de antecedenten relevant zijn voor de functie die de persoon in kwestie wil gaan vervullen. In 2013 kregen 109.325 personen (14,9 procent) met justitiële antecedenten toch een VOG.ScreeningBij zijn screeningen signaleert onderzoeksbureau Screenen.com in 2,4 procent van de onderzoeken dat de integriteit van de nieuwe medewerker in ernstige mate ter discussie staat. In die gevallen vormen de onderzochte feiten een risico voor de integriteit, de betrouwbaarheid en/of het imago van de organisatie. Opmerkelijk is dat er in geen van deze gevallen sprake was van een geweigerde VOG.Onjuiste informatieDaarnaast vond Screenen.com in 12,1 procent van zijn onderzoeken informatie die tijdens de sollicitatieprocedure niet bekend was gemaakt of onjuist was opgegeven door de nieuwe medewerker. Deze informatie bleek echter wel van belang voor de selectie- en aanstellingsprocedure. In 6,4procent van de gevallen leverde de medewerker bovendien de vereiste VOG niet aan.