Nieuws Actueel

SP-fractie Eindhoven valt uiteen

Van onze redactie 28 november 2014

"De politieke cultuur binnen de huidige SP-fractie maakt het voor ons onmogelijk om het raadswerk goed en professioneel uit te oefenen", verklaarde Van de vrijdagochtend namens de twee in het stadhuis.

Ze gaan als onafhankelijke fractie onder de naam BBL, wat staat voor Brede Beweging LinksOm. De twee zeggen het coalitie-akkoord van PvdA, D66, SP en GroenLinks te blijven ondersteunen.

De onvrede van de 2 richt zich met name op het lokale SP-bestuur, maar Van de Voort en Maas voelen zich ook onvoldoende gesteund door de eigen fractie in hun poging om zaken binnen de afdeling te veranderen. Ze verwijten het bestuur in elk geval gebrek aan communicatie en een gebrek aan visie op belangrijke dossiers als de decentralisaties.

Daarnaast was er onvrede over de afdrachtregeling waar SP'ers zich aan dienen te houden. "Als je die ter discussie wil stellen, luidt het antwoord wantrouwen", aldus Van de Voort.

SP-fractievoorzitter Jan van Erp reageerde vrijdag zeer verrast op het besluit. "Ontzettend klote dit."

De huidige coalitie telt nu nog 24 raadszetels, nog steeds een meerderheid op een totaal van 45.