Nieuws Actueel

SP: spaarder heeft recht op informatie

Van onze redactie 10 december 2014

De SP wil dat 'informatierecht' voor spaarders vastleggen. SP-Kamerlid Arnold Merkies doet er woensdag voorstellen voor in een debat in de Tweede Kamer over 'duurzaam bankieren'. Merkies wil dat het kabinet samen met de banken een protocol opstelt waarin staat welke rechten spaarders hebben om inzicht te krijgen in waar de bank hun geld belegt.

Merkies wil meer openheid van de banken over hun investeringen. Hij noemt ASN en Triodos als voorbeelden. Banken moeten wat de SP betreft ook een lijst publiceren van bedrijven aan wie ze niet langer krediet verstrekken omdat die de mensenrechten schenden of het milieu schaden. Daarbij wil Merkies ook dat banken een in de wet vastgelegde verantwoordelijkheid krijgen om zich een oordeel te vormen over de manier waarop met mensenrechten wordt omgegaan in de bedrijven waarin ze investeren.

Merkies hoopt met zijn initiatiefnota het 'duurzaam' of 'maatschappelijk verantwoord' bankieren in een stroomversnelling te brengen. ,,Daarbij hoort ook de bereidheid van de overheid om met wettelijke maatregelen te komen, wanneer afspraken in de sector zelf niet van de grond komen of blijven hangen in vrijblijvendheid'', aldus Merkies.