Nieuws Actueel

Spammend bedrijf moet dokken

Martijn Vervest 26 september 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het bedrijf Daisycon B.V. een boete opgelegd van 810.000 euro voor zijn betrokkenheid bij het op grote schaal versturen van spamberichten. Dit heeft de toezichthouder vrijdag bekendgemaakt.Daisycon was als zogeheten 'affiliate netwerk' betrokken bij de verzending van ruim 2 miljard ongevraagde commerciële e-mailberichten zonder dat de toestemming van ontvangers daarvoor is aangetoond. Daarnaast konden de ontvangers zich niet effectief afmelden voor de commerciële e-mails.NetwerkEen affiliate netwerk vormt de schakel tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Door tussenkomst van het netwerk kunnen zij elkaar vinden en kan promotiemateriaal van adverteerders op een snelle manier worden verspreid onder een grote groep consumenten.Signaal"Met dit boetebesluit geven we een belangrijk signaal af: adverteerders, publishers en affiliate netwerken hebben elk een eigen verantwoordelijkheid om aan de spamwetgeving te voldoen. Spam is verboden omdat dit het vertrouwen van consumenten in elektronische communicatie beschadigt en voor ergernis en onnodige kosten zorgt. Daarom treden wij hiertegen op'', zegt Anita Vegter van ACM.ReactieDaisycon laat in een reactie weten het niet eens te zijn met de boete: "Wij zijn van mening dat het in beweging brengen van de markt om gehoor te geven aan nieuwe beleidslijnen, niet moet plaatsvinden middels het opleggen van een boete, maar moet gebeuren in overleg met alle betrokken marktpartijen." Het bedrijf zegt in beroep te gaan tegen de beslissing van de ACM.