Nieuws Actueel

Sparren met collega-ondernemers

Martijn Vervest 30 juni 2014

Als ondernemer heb je een eenzaam leven, waar het gaat om de keuzes en dilemma’s in je bedrijf. Familieleden, je partner, vrienden en werknemers willen wel adviseren, maar hebben niet altijd de deskundigheid en ervaring die je nodig hebt. En soms hebben ze belang bij een bepaalde beslissing. De beste sparringpartners zijn ervaren ondernemers en oud-ondernemers die zich in je bedrijf willen verdiepen. Alleen, waar vind je die? Stichting de Consularis verbindt al ruim 10 jaar (oud-) ondernemers als sparringpartner en businesscoach met MKB-ondernemers. Een gesprek met directeur Peter Kemme.Elke ondernemer komt voor dilemma’s te staan waarbij goed advies van buitenaf een wezenlijke meerwaarde heeft. Er wordt daarom veel gepubliceerd over nut en noodzaak van een onafhankelijke sparringpartner, Raad van Advies, Raad van Inspiratie of Raad van Commissarissen voor het MKB. Om misverstanden te voorkomen: daarmee wordt niet bedoeld het toezicht en de ‘governance’ zoals bij beursgenoteerde ondernemingen. Wat bedoeld wordt, is het betrekken van onafhankelijke derden als adviseur en klankbord bij de besluitvorming en de ontwikkeling en de continuïteit van het bedrijf. Bekende onderzoekers op dit terrein zijn dr. Ilse Matser (Nederlands Centrum voor Familiebedrijven NCFB en Hogeschool Windesheim), prof. Roberto Flören (Nyenrode) en Stefan Jansen (BakerTillyBerk).MKB motor van de economieDe groeiende belangstelling voor de rol van het MKB-familiebedrijf in de economie is niet verbazingwekkend. Het besef dringt door dat het MKB de motor van de economie is. Daarbij heeft het familiebedrijf het in tijden van crisis verhoudingsgewijs goed gedaan. Dit zijn enkele cijfers over het MKB-familiebedrijf, afkomstig van Nyenrode: * 69 procent van alle bedrijven met 2 of meer werknemers in Nederland is een familiebedrijf. Dat komt neer op zo’n 260.000 bedrijven. * DGA’s in het MKB vallen ook onder de definitie van familiebedrijf.* Van de 260.000 behoren ca. 258.000 bedrijven tot het MKB (2 tot 99 werknemers).* Familiebedrijven zijn goed voor ca. 49 procent van de werkgelegenheid.* Ongeveer 53 procent van ons bruto binnenlands product wordt door familiebedrijven verdiend. Minder adviseurs en commissarissen bij familiebedrijvenUit onderzoek blijkt dat MKB-familiebedrijven in vergelijking met niet-familiebedrijven tot een factor twee minder gebruik maken van een Raad van Advies (RvA) of een Raad van Commissarissen (RvC). Opvallend is echter, dat 80 procent van de ondernemers die wél gebruik maken van een RvA of RvC, juist heel positief is en andere bedrijven aanraadt deze organen ook in te stellen! Aan deze ondernemers is ook gevraagd waarom zij dit aanraden. Dit zijn de 10 redenen die zij (het meest) noemden:10 redenen voor een RvA of een RvC1) Het adviseren en scherp houden van de (eenzame) directeur.2) Verder kijken dan de waan van de dag.3) Inbreng van specifieke expertise.4) Inbreng van een netwerk.5) Meer reflectie bij belangrijke strategische keuzes.6) Positief effect richting banken en financiers.7) Ondersteuning bij het balanceren van de belangen van de eigenaren, de familie en de directie.8) Begeleiden van bedrijfsoverdracht binnen de familie. 9) Een disciplinerende werking met betrekking tot managementrapportages en afgewogen besluitvorming.10) Last but not least: een waarborg voor de continuïteit in geval van een calamiteit zoals het (tijdelijk)wegvallen van DGA.Stichting de ConsularisStichting de Consularis brengt al sinds 2003 bedrijven in contact met geselecteerde en gekwalificeerde (oud-) ondernemers en managers, Consularissen genoemd, die bij de Stichting zijn aangesloten. Deze Consularissen functioneren als 1-persoons Raad van Advies. Het langst lopende Consulariaat dateert van 2004 en loopt dus zelfs al 10 jaar. Ondernemers voor ondernemersPeter Kemme, directeur van Stichting de Consularis, legt uit: "Ons initiatief is in 2003 ontstaan vanuit de gedachte 'Ondernemers voor Ondernemers'. Met name MKB-ondernemers zijn adviseur-schuw. Geen tijd voor, te duur, te theoretisch, afijn u kent de argumenten wel. Of dit nu wel of niet terecht is. De initiatiefnemers hadden als (oud-) ondernemers allemaal een paar ondernemers in hun omgeving die te pas en te onpas en altijd te laat opbelden met hun vragen en problemen."Anders"Dat moet anders vonden wij. We willen wel helpen maar dan op meer structurele basis. Dus niet van incident naar incident maar samen met de ondernemer op structurele basis aan de toekomst van het bedrijf werken. Vanuit die gedachtegang hebben we de Stichting opgezet. Primair om het concept van de externe sparringpartner te promoten maar ook om een kwaliteitsborg te bieden. Geleidelijk aan hebben we onze groep uitgebreid met bewezen (oud-) ondernemers en managers die er plezier in hebben hun kennis en ervaring te delen. Geen uurtje factuurtje mentaliteit, maar gedurende langere tijd optrekken met en beschikbaar zijn voor de ondernemer om aan de toekomst van het bedrijf te werken."Lees verder