Nieuws Actueel

Spoedbesluit ACM over verkoop Imtech T&I

Martijn Vervest 18 augustus 2015

Image 5164906

De ACM spreekt van een ,,spoedbesluit'' waarmee de voortgang van de bedrijfsactiviteiten van Imtech T&I kan worden gegarandeerd. De betrokken partijen hebben volgens de concurrentiewaakhond aannemelijk gemaakt dat een wachtperiode van vier weken tot onherstelbare schade zou leiden.

Het voorlopige besluit neemt niet weg dat de ACM zich nog inhoudelijk zal moeten buigen over de toelaatbaarheid van de overname. Evenmin loopt het vooruit op het uiteindelijke oordeel van de toezichthouder.

EPA