Nieuws Actueel

Spookrijders de wijk uit na drie generaties protesteren

Van onze redactie 15 september 2015

Image 5242196

Het weggedeelte aan de rand van het bedrijventerrein krijgt een paal om verboden rijgedrag onmogelijk te maken.De buurtbewoners hebben de gemeente Woerden ervan kunnen overtuigen dat ingrijpender maatregelen nodig zijn. Tot op heden waren tussen Kuipersweg en Gildenweg alleen een drempel en enkele versmallingen.Maar die verkeersremmers werken allerminst. Volgens de bewoners rijden om de haverklap automobilisten vanuit de richting Nieuwerbrug door de straat Barwoutswaarder, tegen de verplichte rijrichting in. Ook trappen bestuurders het gas diep in en dendert zwaar vrachtverkeer door de straat.Een woordvoerster van de gemeente bevestigt dat Woerden bereid is de straat onaantrekkelijker en veiliger te maken. "Een paal in de weg lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. Doel is in ieder geval om de rijsnelheden omlaag te krijgen en het spookrijden aan te pakken.''Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met een bedrijf dat een loods op het naburige bedrijventerrein gebruikt. "We gaan het voornamelijk over de geluidhinder hebben. De woonbuurt ervaart vooral in de vroege ochtenduren lawaai.''Bewoonster Claire van der Kraats zegt in een reactie dat de buurt 'absoluut heel blij' is dat daadwerkelijk iets wordt gedaan aan de huidige situatie. "Inmiddels is de derde generatie bewoners met dit onderwerp bezig. De gemoederen lopen dan wel eens op. Het is dan fijn te ervaren dat de gemeente openstaat voor de klachten en wil meedenken over oplossingen.''Zo zit een verkeerskundige van Woerden met de bewoners aan tafel voor de precieze uitwerking. Doel is om drie opties voor de plaatsing van een paal uit te werken en die aan het buurtcomité voor te leggen. Dat ook het bedrijf wordt betrokken, vindt Van der Kraats een stap vooruit. "We willen niet ondernemers gaan dwarszitten, maar juist in gesprek met elkaar oplossingen bedenken. Het doel, meer veiligheid, staat voorop.''