Nieuws Actueel

Ssst, dit blijft binnenskamers

Rik Nizet 28 januari 2014

De ontslagvergoeding van bijna 9 ton die voormalig topman Sipko Schat van de Rabobank meekrijgt, behoort tot de "interne aangelegenheden'' van deze bank. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat dinsdag geantwoord op schriftelijke vragen van PVV-Kamerlid Tony van Dijck.

Schat was een van de hoofdverantwoordelijken in het Liborschandaal, een grootscheepse manipulatie met rente, die onder meer leidde tot het vertrek van bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank.

Niet schuldigHet Openbaar Ministerie heeft geoordeeld dat Schat zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbaar handelen in Liboraffaire, schrijft Dijsselbloem. Hij noemt diens vertrekregeling "primair de verantwoordelijkheid van de onderneming''. De Nederlandsche Bank toetst of het beloningsbeleid voldoet aan wet- en regelgeving.