Nieuws Actueel

Staatsschuld naar beneden

Rik Nizet 21 oktober 2015

Staatsschuld naar beneden middelgroot

Door meer van elkaar en minder op de financiële markt te lenen hebben de decentrale overheden en het Rijk de overheidsschuld weten te verlagen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Sinds eind 2013 draagt het verplichte schatkistbankieren bij aan een lagere overheidsschuld, omdat schulden tussen overheden onderling niet meetellen voor de totale schuld van de overheid. Die bedroeg eind juni bijna 450 miljard euro. Dat komt, aan het einde van het tweede kwartaal, overeen met 67,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is de laagste zogenoemde schuldquote in twee jaar tijd, merkte het statistiekbureau op.

Decentrale overhedenHalverwege dit jaar hadden decentrale overheden voor 8,7 miljard euro in de schatkist gestald. Daarvan is bijna twee derde afkomstig van de provincies. Ook de onderlinge leningen tussen lagere overheden zijn toegenomen, tot 2,9 miljard euro. "Vooral provincies zijn meer gaan uitlenen aan gemeenten", aldus het CBS.

Het CBS heeft in de nieuwe raming overigens verbeteringen doorgevoerd. Daardoor is de overheidsschuld met meer dan 2 miljard euro naar boven toe bijgesteld. Dat komt overeen met 0,4 procent van het bbp.