Nieuws Actueel

Staatssecretaris krabbelt terug: bedrijf bij Vasse geen 'natuur'

Van onze redactie 4 juni 2015

Springendal Emiel Muijderman

De Raad van State in Den Haag gaf die dag aan tevreden te zijn over de aanpassingen van het besluit om het Springendal en Dal van de Mosbeek als 'zwaar beschermd natuurgebied' te kenmerken.

NatuurHoewel het hoogste rechtsorgaan van ons land eind vorig jaar in een tussenuitspraak de aanwijzing nagenoeg geheel had goedgekeurd, moest staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken nog eens haarfijn uitleggen waarom de gronden op de hoek van de Beekzijdeweg en ’t Lädderken als natuur beschermd moeten worden. Ook eiste de Raad van State een nadere toelichting op het aanwijzen van de bedrijfsgebouwen en kuilvoeropslag van veehouder Koopman als ‘natuurgebied’. In beide gevallen koos de staatssecretaris eieren voor haar geld: ze schrapte Koopmans bedrijfsopstallen en het gebied aan de Beekzijdeweg en ’t Lädderken uit de natuuraanwijzing.

Foto: Springendal (Emiel Muijderman)