Nieuws Actueel

Minister niet blij met vier ton voor employé Haagse Hogeschool

Van onze redactie 13 november 2015

Image 5437021

Dat heeft minister Jet Bussemaker (Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten in antwoord op vragen van het CDA. De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwestie onderzocht en geconcludeerd dat deze wet niet van toepassing is op deze medewerker. Bussemaker schrijft dat ze zich daarbij neer moet leggen.Desondanks vindt ze dat de toegekende ontslagvergoeding ,,op gespannen voet staat met het doel en de geest van de wet''. De vertrekregeling zou hooguit 75.000 euro zijn geweest als de medewerker wel onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) was gevallen.Bussemaker wijst erop dat het kabinet al werkt aan een uitbreiding van de WNT, zodat meer medewerkers onder de wet gaan vallen.