Nieuws Actueel

Staking dreigt bij Keppel Verolme vanwege metaal-cao

Van onze redactie 9 september 2015

Image 5225922

De onderhandelingen voor nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten in Metalektro en Metaal & Techniek zitten al maanden vast. Na acties in mei en juni was er even sprake van een wapenstilstand, maar ze zijn hervat en verhard, melden de vakbonden. Van poortacties en kleinere acties gaan nu steeds meer werknemers over tot 24-uurs stakingen om de werkgevers te dwingen de onderhandelingen te hervatten. WerktijdenDe cao-eisen draaien behalve om loonsverhoging en afschaffing minimumjeugdloon ook om meer zeggenschap over werktijden. Werkgevers kunnen in een protocol aangeven de inzet van de bonden te steunen en afspraken in bedrijfscao's te maken. Dit protocol ligt nu ter ondertekening voor aan de directie van Keppel Verolme.In de Metalektro werken zo'n 140.000 mensen in onder meer de automobielindustrie, metaalgieterijen, truckbouw, scheepsbouw, chips- en halfgeleiders en vliegtuigbouw.