Nieuws Actueel

Startup hekelt subsidie-oerwoud

Martijn Vervest 16 december 2014

Het in maart gelanceerde actieplan Ambitieus Ondernemerschap van het ministerie van Economische Zaken (EZ) zou een impuls moeten geven aan starters en ondernemers met groeiambitie. In totaal gaat het om dertig maatregelen waarin bestaande en nieuwe regelingen en initiatieven gecombineerd worden.

SPECIAL: StartupNederland kraamkamer van startupsMaak overname startup aantrekkelijker

Uit een rondgang van het Financieele Dagblad langs beginnende ondernemers blijkt dat ze lang niet van alle regelingen gebruik kunnen maken. Er is nog veel te winnen om het actieplan van minister Henk Kamp aan te laten sluiten op de ambities van gretige start-ups.Woud aan regelsStart-ups klagen over de toegankelijkheid van subsidies en stimuleringsregelingen en spreken van een woud aan regels, onmogelijke voorwaarden, stroperigheid en bureaucratie.ToegangHet was juist de bedoeling om die barrières te slechten. Bij de presentatie van de plannen schreef EZ: "Het is belangrijk dat ondernemers betere toegang krijgen tot kapitaal, kennis, vernieuwing, elkaar en de wereldmarkt."