Nieuws Actueel

'Steden op koers met aanpak taalachterstand'

Van onze redactie 25 november 2014

Daar hebben ze profijt van op de basisschool. Ook de kwaliteit van deze voor- en vroegschoolse educatie (vve) is in de 37 grootste gemeenten (G37) verbeterd.

Dat concludeert staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) in een brief die hij dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Het aantal vve-plaatsen in de G37 is gestegen van bijna 36.000 in 2011 naar bijna 43.000 dit jaar. In deze opvang krijgen kinderen spelenderwijs te maken met taal en leren.

Ook het taalniveau van de pedagogische medewerkers moet omhoog naar niveau havo of mbo-4. Alle 7000 leidsters zijn getoetst en van hen heeft twee derde het gewenste niveau bereikt. De rest wordt bijgeschoold.