Nieuws Actueel

Steeds meer starters in de regio

Van onze redactie 19 november 2014

Het aantal starters is in 2013 met een kwart toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Een lijn die zich in de eerste drie kwartalen van dit jaar voortzet. Een belangrijke oorzaak hiervoor zit in de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Veel werkzoekenden kiezen er wegens een gebrek aan geschikte vacatures noodgedwongen voor om voor zichzelf te beginnen. Het percentage zzp’ers onder alle starters bedraagt zelfs 96 procent.

Jonge starters

Werken voor een baas lijkt onder jongeren sowieso uit de mode. Steeds vaker kiezen zij er in een vroeg stadium voor om zelf een onderneming te starten. In de afgelopen vijf jaar was één op de drie starters jonger dan 30 jaar.

Dat het starten van een bedrijf geen garantie is voor succes blijkt wel uit de gemiddelde overlevingskans van de bedrijven van nieuwe ondernemers: na vijf jaar bestaat gemiddeld nog slechts 55 procent van de bedrijven. De meeste kans op succes hebben ondernemers in de energiebranche. Bedrijven in de detailhandel hebben de minst grote overlevingskans.

Infographics: Marcel Waanders/TC Tubantia