Nieuws Actueel

Steeds meer werkloze 50-plussers in Twente starten eigen onderneming

Van onze redactie 7 april 2015

Zorg geld thinktstock

Eigenlijk is het aantal oudere werklozen dat als zzp’er aan de slag gaat, veel hoger. De vorige week gepresenteerde ‘Barometer 50-plus’ van het UWV heeft alleen betrekking op de groep waarvoor de WW-uitkering volledig is beëindigd. „Er zijn daarnaast ook veel mensen die voor een of twee dagen als zelfstandige gaan werken en daarnaast nog een uitkering krijgen”, licht woordvoerster Joyce van Onzenoort van het UWV toe.

CrisistijdNog meer dan voor lotgenoten in de jongere leeftijdscategorieën is het voor 50-plussers die werkloos worden, moeilijk om weer een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. „Een eigen bedrijfje is een manier om in crisistijd toch aan het werk te komen, al dan niet in een volledige baan.”

ZzpVan de 88 mannelijke werkloze 50-plussers uit Twente, die besloten als zzp’er verder te gaan, waren er 21 afkomstig uit de zakelijke dienstverlening. Van de 31 vrouwen, die hetzelfde deden, waren er zestien eerder werkzaam in de detailhandel en acht in de zorgsector. Als zzp’er hebben ze een behoorlijke kans op een succesvol vervolg van hun loopbaan. „Uit eerder onderzoek blijkt dat van de werkloze 50-plussers die als ondernemer zijn doorgegaan, tweederde na drie jaar nog als zelfstandige werkt.” Desondanks is het aantal werkloze ouderen dat de stap naar zelfstandig ondernemerschap durft te wagen, betrekkelijk gering. „Van de honderd 50-plussers die in Twente het werk volledig hervatten vanuit de WW, gaan er gemiddeld vier als zelfstandige aan de slag.”

Landelijke toenameHet aantal 50-plussers dat vanuit een WW-uitkering zelfstandig ondernemer wordt, groeit landelijk stevig. Dat blijkt uit de Barometer 50-plus van uitkeringsinstantie UWV. Vorig jaar zijn 3.500 oudere werklozen voor zichzelf begonnen, duizend meer dan in 2012. Nederland telt 988.000 zelfstandigen zonder personeel. Bijna 43 procent daarvan is vijftig jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd van zzp’ers is 48 jaar. De mannelijke zelfstandige 50-plusser is vooral te vinden in de specialistische zakelijke dienstverlening, de vrouwen in de gezondheids- en welzijnszorg.Uit de ‘barometer’ blijkt ook dat het totale aantal WW-uitkeringen aan 50-plussers nog steeds licht stijgt. Het totale aantal WW-uitkeringen is daarentegen aan het dalen.