Nieuws Actueel

Steeds minder vandalisme in Nederland (video)

Van onze redactie 23 december 2014

Het aantal Nederlanders van vijftien jaar of ouder dat in de eigen wijk vernieling van straatmeubilair signaleert is sterk afgenomen. In 2005 gaf nog bijna de helft (47 procent) aan dat dit wel eens voorkomt, vorig jaar was dat gedaald naar bijna een op de drie (31 procent).

Tussen 2005 en 2013 is het totale aantal geregistreerde gevallen van vernieling, bekladding en beschadiging van bijvoorbeeld straatmeubilair afgenomen van ruim 200.000 naar minder dan 120.000.