Nieuws Actueel

Steenkool: We kunnen, willen niet zonder

Rik Nizet 27 april 2014

De hoeveelheid steenkool die jaarlijks in Nederland wordt verbruikt, verandert nauwelijks. In 20 jaar tijd heeft de hoeveelheid verbrande steenkool voornamelijk geschommeld, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 1993 werd er 13,15 miljard kilogram aan steenkool verbruikt in Nederland. In 2012 was dat 12,99 miljard kilogram. Verreweg het grootste deel daarvan wordt verstookt in elektriciteitscentrales, maar ook voor de productie van ijzer en staal worden miljarden kilo’s gebruikt.

ElektriciteitscentralesVolgens Greenpeace wordt er nog steeds zo veel steenkool in Nederland verstookt in met name elektriciteitscentrales, omdat de prijs van kolen zo laag is. "In de Verenigde Staten zijn ze massaal overgestapt op schaliegas, waardoor de steenkoolprijs daalde'', legt een woordvoerster uit. Als er in Nederland dus vraag naar elektriciteit is, zal er eerder een kolencentrale harder gaan draaien, dan dat er een gascentrale wordt opgestart. Het gas is immers duurder om te verbranden en dus gaat de voorkeur naar kolenhuishoudens."

Maatregelen om het verbruik terug te dringen zijn er in Nederland nauwelijks. In Europees verband is zijn er emissierechten, waardoor er betaald wordt per uitgestoten ton CO2, een broeikasgas dat veel vrijkomt bij het verstoken van steenkool. Maar volgens Greenpeace is het bedrag dat moet worden neergelegd per uitgestoten ton CO2 zo laag (minder dan 5 euro), dat er van de prikkel om de uitstoot te reduceren nauwelijks iets overblijft.